SA8000 Fair Trade

 

SA8000 je međunarodni standard koji se odnosi na društveno odgovorno tretiranje i stalno poboljšanje uslova rada, baziran na osnovnim načelima ljudskih prava. Ovo uključuje stalnu reviziju, i kontrolu radnih mesta kako bi se ispunili svi kriterijumi koji se tiču radno sposobnog stanovništva, zdravlja i bezbednosti na radu, diskriminacije , disciplinske prakse , radnog vremena, plata, itd.

FLO-cert

Flo-Cert je međunarodno priznat Fair Trade sertifikat koji takođe uključuje standard SA8000. FLO propisuje Fair Trade Labelling Organizations International. Pored društvene odgovornosti definisane ovim stadardom, SA8000 obezbeđuje “fair trade” pristup u celom proizvodnom lancu, i svim fazama proizvodnje.