Global Organic Textile Standard – GOTS

 

GOTS je najpriznatiji sertifikat u domenu proizvodnje garderobe organskog porekla (Global standard for organic textiles). Ovaj standard je razvijen kako bi se ista merila kvaliteta organskog tekstila standardizovala i primenjivala globalno. Trenutno predstavlja najstrožiji međunarodno priznat sertifikat za organsku proizvodnju. GOTS sertifikat se primenjuje u svim aspektima proizvodnje.

To znači da je pamuk uzgajan na poljima bez upotrebe veštačkih đubriva i pesticida, i da se u proizvodnji poštuju stogi kriterijumi u pogledu dalje prerade, korišćenja aditiva i sl. GOTS takođe obuhvata više društvenih kriterijuma koji su definisani standardom SA8000.